from monday to friday, from 10 to 13,30 and from 16 to 20:00 on saturdays arranged appointments (click for summer timetable) Home visiting
tel. 93 119 66 53
gatarbre

Preventive Medicine-

La medicina preventiva serveix per evitar malalties, i es pot aconseguir bàsicament mitjançant unes pautes de vacunació i desparasitació i unes bones mesures d’higiene.

Vacunació: La vacunació serveix per protegir-nos de malalties d’origen infecciós o víric. Aquesta és anual excepte els cadells que requereixen una major immunització (consultar al veterinari). Només és efectiva si l’animal està sa (a través d’un examen clínic) i completament desparasitat. Les principals vacunes són les següents:

  • Gossos:
   • Tetravalent: Brom, Parvovirosi, Hepatitis, Leptospirosi
   • Ràbia
   • Leishmania: ha arribat nova al mercat! Sigues el/la primer/a en informar-te!
  • Gats:
   • Trivalent: Panleucopènia, Rinotraqueïtis, Calicivirosi
   • Leucèmia (sobretot en gats que surten a l’exterior)
  • Fures
   • Brom
   • Ràbia
  • Conills
   • Malaltia Virico Hemorràgica
   • Mixomatosi

Desparasitació: Una desparasitació periòdica és essencial per evitar contajiar-nos de cucs intestinals o altres paràsits. Hi ha molts productes i moltes presentacions.

  • Interna: Cada 3 mesos. (en conills 2 a l’any)
  • Externa: Mensual segons el producte (consultar al veterinari)

Mesures d’higiene: treure les defecacions diàriament, canviar l’aigua dia a dia, rentar periòdicament el jaç de l’animal…