de dilluns a divendres, de 10 a 13,30 i de 16 a 20,00 h, els dissabtes hores concertades (clica per horari d'estiu i festius) Visites a domicili
tel. 93 119 66 53
gatarbre

Anàlisis clíniques-

  • Coprologia: anàlisi de femtes per evidenciar paràsits intestinals. Alguns paràsits intestinals del gos són zoonòtics (poden passar a les persones) per tant és important tenir l’animal desparasitat correctament.
  • Urianàlisi: l’urianàlisi no només consisteix en una tira d’orina, sino en mirar microscòpicament un sediment urinari tenyit adequadament, i així poder veure totes les alteracions.
  • Citologia: serveix per analitzar cèl.lules dels teixits i les mostres es poden obtenir de diferents maneres. Per tenir un diagnòstic definitiu cal quasi sempre una mostra per biòpsia i enviar-la a histopatologia.
  • Raspats cutanis: mètode lleugerament abrasiu que serveix principalment per detectar paràsits de la pell.
  • Serologia: és una prova que es fa a través del sèrum (un component de la sang) per detectar l’agent causant de la malaltia o els anticossos que l’animal produeix a conseqüència de la maltia. Per exemple per detectar Leishmania.
  • Hematologia: anàlisi dels components de la sang.
  • Bioquímica: És una anàlisi dels enzims, proteïnes o altres components dels diferents òrgans. Ens ajuda a veure una alteració moltes vegades abans que es desenvolupin els símptomes d’una malaltia. 
  • Cultius: poden ser bacteriològics o fúngics. Són molt útils per escollir el millor tractament en cas de resistències o grans infeccions.rbcs