de dilluns a divendres, de 10 a 13,30 i de 16 a 20,00 h, els dissabtes hores concertades (clica per horari d'estiu i festius) Visites a domicili
tel. 93 119 66 53
gatarbre

Medicina Preventiva-

La medicina preventiva serveix per evitar malalties, i es pot aconseguir bàsicament mitjançant unes pautes de vacunació i desparasitació i unes bones mesures d’higiene.

nausica

 

Vacunació: La vacunació serveix per protegir-nos de malalties d’origen infecciós o víric. Aquesta sol ser anual excepte els cadells que requereixen una major immunització (consultar al veterinari). Només és efectiva si l’animal està sa (a través d’un examen clínic) i completament desparasitat. Les principals vacunes són les següents:

  • Gossos:
   • Polivalent: Parvovirosi,  Hepatitis, Brom, Leptospirosi, Parainfluença.
   • Ràbia: actualment important pels casos recents
   • Leishmania: És especialment important posar-la en animals que viuen en zones de risc (estem en una zona endèmica) i que estan molt de temps al carrer.
   • Tos de les gosseres: es recomana quan hi ha d’haver concentracions de gossos en una mateixa zona. En competicions tipus mushing sol ser obligatòria.
  • Gats:
   • Polivalent: Panleucopènia, Rinotraqueïtis, Calicivirosi +/- Clamidia
   • Leucèmia (sobretot en gats que surten a l’exterior)
  • Fures
   • Brom
   • Ràbia
  • Conills
   • Mixomatosi
   • Malaltia Virico Hemorràgica: sobretot en animals que surten a l’exterior o viuen en zones de risc.

Desparasitació: Una desparasitació periòdica és essencial per evitar contagiar-nos de cucs intestinals o altres paràsits. Hi ha molts productes i moltes presentacions.

  • Interna: Cada 3 mesos. En cas de tenir nadons a casa es faria mensual.
  • Externa: Mensual segons el producte (consultar al veterinari)

Mesures d’higiene: treure les defecacions diàriament, canviar l’aigua dia a dia, rentar periòdicament el jaç de l’animal…